1.
Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden tot stand brengen met de publieke én private huizenmarkt – particulieren, investeerders – om zo de toegang tot een woonst te bevorderen voor mensen in een kwetsbare positie.

2.
Een duurzame begeleiding

Een duurzame begeleiding van de opnieuw gehuisveste mensen verzekeren aan de eigenaars van betreffende woningen. Aan de ene kant door een regelmatig contact met de nieuwe huurders, en aan de andere kant door beroep te doen op een pluridisciplinair netwerk (uitwisseling van good practices, wederzijdse ondersteuning, begeleiding van huurders, …)

3.
Sociale diversifiëring

Voorrang geven aan sociale diversifiëring, sociale (re)integratie, inclusie van opnieuw gehuisveste mensen en strijden tegen stigmatisering.

4.
Interpelleren

Openbare overheden sensibiliseren en interpelleren, en aanbevelingen formuleren betreffende het probleem van toegang tot een woonst voor mensen in een kwetsbare positie.

5.
Samenwerking

Bru4Home en zijn vzw-leden plegen overleg en werken nauw samen met talrijke diensten en verenigingen uit de sociale en welzijnssector binnen Brussel-Hoofdstad.