Actoren verzameld 
voor toegang tot huisvesting

De vzw Bru4Home vertegenwoordigt een intersectorale groep die verschillende partners verzamelt uit voorzieningen voor Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingsproblematieken, Hulp aan daklozen, Justitieel Welzijnswerk en Hulp aan personen met een handicap.

0

woningbehoud via het intersectorale netwerk

Ons netwerk in drie worden


Kracht van intersectorialiteit

De kwalitatieve ondersteuning die Bru4Home biedt, is gebaseerd op de ervaring van multi-sectorale partners. Deze begeleiding op maat resulteert in een eenduidig percentage van woningbehoud (ook voor woningplaatsingen van enkele jaren geleden). De begeleiders die ons publiek al enkele jaren ondersteunen komen met kennis van zaken tussenbeide bij mensen die in staat zijn zich te huisvesten.

Expertise in geestelijke gezondheid

De expertise die het Bru4Home-netwerk specifiek in de geestelijke gezondheidszorg heeft ontwikkeld wordt in het veld weerspiegeld door de ondersteuning van psychologen en psychiaters die de begeleiding aanvullen rond de persoon die werd gehuisvest.

Preventie van dakloosheid

Alle acties van het netwerk dragen bij aan het voorkomen van dakloosheid.

contacteer
ons

Stuur ons je vraag
of suggestie