Actoren verzameld voor toegang tot huisvesting

De vzw Bru4Home vertegenwoordigt een intersectorale groep die verschillende partners verzamelt uit voorzieningen voor Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingsproblematieken, Hulp aan daklozen, Justitieel Welzijnswerk en Hulp aan gehandicapten.